Beem

Về chúng tôi

BEEM Media & Entertainment là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về thương hiệu, giải trí, truyền thông và sự kiện có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực, định hướng của chúng tôi trong 5 năm tới là trở thành một công ty truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn.

Chúng tôi tự hào hi được đồng hành, sáng tạo và góp phần vào sự thành công trong mỗi chiến dịch của khách hàng.
Xem chi tiết

BEEM Media & Entertainment là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về thương hiệu, giải trí, truyền thông và sự kiện có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực, định hướng của chúng tôi trong 5 năm tới là trở thành một công ty truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn.

     Chúng tôi tự hào khi được đồng hành, sáng tạo và góp phần vào sự thành công trong mỗi chiến dịch của khách hàng.

Khách hàng & đối tác

BEEM Media & Entertainment là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thương hiệu, Giải trí, Truyền thông và sự kiện có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực, Định hướng của chúng tôi trong 5 năm tới là trở thành một công ty truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn.

Tuyển dụng

WE ARE HIRING FOR
COMMUNICATION EXECUTIVE
WE ARE HIRING FOR
SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE
WE ARE HIRING FOR
ACCOUNT INTERN
© 2020 Beem . Design by NiNa Co.,Ltd